SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan ÜNALWEB Ajans Bilişim ve İnternet Hizmetleri (ÜNALWEB olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında ÜNALWEB 'e ait olan http://www.unalweb.com Internet adresinde faaliyet gösteren Internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetler ile ÜNALWEB’in alt hizmeti olan UNALX Web Yönetim Sisteminin (UNALX olarak anılacaktır) kullanımını aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- KONUSU

2.1: İs bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında ÜNALWEB'e ödeyeceği ücretleri ve UNALX kullanımını düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

2.3: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- SORUMLULUKLAR

3.1: ÜNALWEB, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile ÜNALWEB ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme sekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler ÜNALWEB tarafından bildirilecektir.

3.3: Hosting Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra ÜNALWEB, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sQL ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: UNALX Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra ÜNALWEB, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.5: UNALX, siparişte belirtilen süre kadar geçerli web yönetim paneli ve web sitesi kullanım sistemi yani aylık yıllık kiralık web kullanım sistemi olup, hosting şifrelerini, herhangi bir sistem ve web kodlarını ve dosyalarını vermez. Site Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez. UNALX hizmetleri için ödenen ücretler sadece sistem kullanımı içindir.

3.6: UNALX Sistemi üzerinde başka kişi, kurum veya kuruluşa tescilli alan adı ile web hesabı oluşturulamaz. Oluşturulması halinde ilgili tescil sahibinin itirazı, bilgilendirmesi veya UNALX'in tespiti halinde hesap dondurulur veya sistemden kaldırılır. Müşterinin talebi halinde başka bir alan adı ismi ile değiştirilebilir.

3.7: Müşteri aldığı hizmetler dahilinde ÜNALWEB tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, aldığı hizmetlerden faydalanırken ÜNALWEB tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hosting bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli yada ücretsiz ve/veya sınırlı yada sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.8: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakki bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.9: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.10: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Is bu konuda doğabilecek sorunlardan ÜNALWEB'e ve alt hizmeti olan UNALX’e herhangi bir kusur iletilemez.

3.11: Müşteri, ÜNALWEB’den kiralamış olduğu hizmetlerin son ödeme tarihlerini geçirmeksizin (Son ödeme tarihinden itibaren şu gün sayısı kadar gecikebilir; Alan Adlarında 1 gün, Paylaşımlı hostinglerde 14 gün, VPS - VDS veya Fiziksel Sunucularda 4 gün, Lisanslarda 2 gün, UNALX’de 14 gün) oluşturulan fatura bildirimine istinaden ücreti ödemesi gerektiğini, eğer ödeme belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmez ise hizmetinin “kalıcı” olarak silineceğini, ve bu durumda herhangi bir hak talebinin olamayacağını kabul eder.

3.12:ÜNALWEB sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış, oluşturulmuş sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. ÜNALWEB kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya ÜNALWEB kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. ÜNALWEB hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silme hakkına sahiptir.

3.13: ÜNALWEB, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. ÜNALWEB müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakim işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen ÜNALWEB hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan ÜNALWEB sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır.

3.14: ÜNALWEB, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi Müşteridir. ÜNALWEB bu konuda Müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.

3.15: Ek hizmet alınmayan UNALX web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.), Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri kullanıcı müşteri tarafından yapılır.

3.16: UNALWEB, müşterilere hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.

3.17: Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

3.18: Müşteriye tahsis edilen web alanı trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.

3.19: ÜNALWEB, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir.

3.20: ÜNALWEB, sözleşme süresince MÜŞTERİ sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

Mücbir Sebepler

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

4- SÜRE

4.1: Is bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından ÜNALWEB 'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baslar.

4.2: Sözleşme süresi Müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 is günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme ayni şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- ÜCRET

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: ÜNALWEB önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya ÜNALWEB'e elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda ÜNALWEB kur farkı faturası kesme hakkini saklı tutar.

5.6: ÜNALWEB, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkini saklı tutar.

5.7: ÜNALWEB, son ödeme tarihi geçen bir hizmeti sözleşmemin (3.10) numaralı maddesine uyulmadığı taktirde “kalıcı” olarak sonlandırma (silme) hakkını saklı tutar.

5.8: Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adi işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

5.9: Ücret iadesi sadece Paylaşımlı Web hosting, Bayi Hosting (reseller) ve UNALX kullanım hizmetleri için geçerlidir. Alan adı kaydı-transferi, VPS-VDS, kiralık sunucu, SSL sertifikası, co-location, lisanslama, yazılım ve diğer hizmetler için iade söz konusu değildir. Ürünün aktifleştiği süreden itibaren en geç 3 gün içerisinde iade koşullarına uygun hizmetler için iade talep edilebilir.

5.10: Satın alınan ve tekrar satışı olmayan google adwords, facebook reklam, içerik yerleştirme hizmeti, logo tasarım hizmeti iptal ve iade edilmez. ÜnalWeb'den alınan domainlerin iptali ve ücret iadesi yapılmaz.

6- ASKIYA ALINMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı ÜNALWEB, Müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, unalx, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını kalıcı durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince Müşteri adına e-mail, unalx, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloke edilerek gelen e-mailler geri çevrilir. Müşteri eğer yükümlülüklerini yerine getirmedi ise askıdan alma talebinde bulunamaz.

6.3: Paylaşımlı Hosting ve Reseller (Bayi) Sunucusu üzerinde site başına en fazla CPU ve kullanım oranı %30 Ram ve Mysql Kullanım oranı ise %7'dir . %30 ve %7 'i geçen kullanıcı hesapları , ilk uyarının ardından askıya alınır. Ve daha uygun çözüm önerilir.

6.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği Müşterilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili güvenlik açıklarından oluşacak sonuçlardan ÜNALWEB sorumlu değildir.

6.5: SPAM, alicinin isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, ÜNALWEB' e olan güveni zedelediği gibi, ayni zamanda ÜNALWEB sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. ÜNALWEB' den SMTP hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, ÜNALWEB' den SMTP hizmeti alsınlar yada almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

6.6: VPS ve VDS (Sanal Sunucu) hizmetlerinde Aylık Trafik limitlendirilmemiş olsa bile en fazla taahüt edilen Adil Kullanım Noktası (AKN) aylık 4 TB (terabayt) a kadardır. Adil Kullanım Noktası'nın aşılması durumunda hat hızı yavaşlar veya erişim durabilir. Bu durumda ÜNALWEB ilgili hizmete erişim garantisi sunamaz. Eğer AKN (Adil Kullanım Noktası) aşımının ÜNALWEB alt yapısına zarar verici veya illegal bir kullanım olduğu tespit edilir ise ÜNALWEB ilgili hizmeti kalıcı olarak durdurabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ'nin askıdan alma talebinde bulunma hakkı söz konusu değildir.

6.7: GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR ÜNALWEB servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması,

6.8: SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR ÜNALWEB servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı,

6.9: DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ('hacking' veya 'hacker' olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ('port scan', 'stealth scan' v.b. aktiviteler) için kullanılması,

6.10: VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya 'pinging', 'flooding', 'mailbombing', 'denial of service' gibi, diğer kullanıcıların, ÜNALWEB ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler,

6.11: DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER Hizmeti alan MÜŞTERİ, ÜNALWEB'in iş bu yasaklanan içeriklerden doğan zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

Paylaşımlı Web Hosting ve Bayi (Reseller) Hosting Barındırılması Yasak Materyaller :
 • Topsite'lar
 • Takipçi Scriptleri
 • IRC script'leri, bot'ları
 • Proxy script'leri/anonimleştiriciler
 • Korsan yazılım/warez
 • Resim Barındırma Script'leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomber'lar/Spam Script'leri
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Döküm dosyası/Mirror script'ler (rapidshare benzeri)
 • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Video Barındırma Amacı İle Kullanım (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Piyasayı belirleyen bankların programları
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • MUD'ler/RPG'ler/PBBG'ler
 • Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar (DDOS ve Phishing yazılımları dahil)
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Adult (+18) içeriklerin/sitelerin her türlü yayını(eskort siteleri dahil)
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro (Toplu Mail Gönderimi Amacı İle Kullanım)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif İçerebilecek Her Türlü İçerik veya Yayın (Dizi ve filmlerin yayını dahil)
 • Yetki Belgesi Olmaksızın Bir Markanın Yetkilisi / Servisi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Tercilli Logo Dahil)
 • Yetkilendirildiği kanıtlanmaksızın Elektrik, Su, İnternet, Telefon TL Yükleme gibi online ödeme alan sitelerin tümü
 • Devlet Tarafından Yetkilendirildiği Kanıtlanmaksızın Devlet Kurum Sitesi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Örneğin Vize siteleri, E-devlet siteleri gibi ...)
 • BDDK Lisansı Olmaksızın Kredi Sağlama Vaadi Olan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • BDDK Lisansı Olmaksızın EPİN, UKASH Sanal Para Satış veya Aracılık Hizmeti Sunan Web Sitelerin Tümü
 • İllegal (Yasa Dışı) Reklam Çalışması Amaçlı Kullanılan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • T.C.K 132 ve 139 Maddelerini İhlale Yönelik, Üçüncü Şahıslara Ait Ses ve Görüntü Kayıtlarının Saklanması
 • Kredi Kartı Bilgileri, Sürücü Belgesi, Vize, Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı gibi resmi ve özel evrakların saklanması
 • Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin önceden alındığı kanıtlanmaksızın ilaç ve benzeri sağlık ürünü satışı
UNALX Hizmetleri ile Fiziksel ve Sanal Sunucu (VDS, VPS) Hizmetlerinde Barındırılması Yasak Materyaller :
 • Korsan Yazılım/Warez
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Script'leri/Uygulamaları
 • Mail Bomber'lar/spam script'leri
 • Escrow hesabı
 • Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Yatırım sitelerine aracılık eden yazılımların/uygulamaların her türü
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar (DDOS ve Phishing yazılımları dahil)
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Adult (+18) içeriklerin/sitelerin her türlü yayını(eskort siteleri dahil)
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteleri (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro (Toplu Mail Gönderimi Amacı İle Kullanım)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • IPTV, Streaming (Online Yayın) her tür yayını
 • 100 Mbps Hat İznini geçebilecek ve Yüksek Trafik Oluşturabilecek her türlü yayın
 • Telif İçerebilecek Her Türlü İçerik veya Yayın (Dizi ve filmlerin yayını, barındırılması veya izinsiz yayınlanmasına aracılık edilmesi dahil)
 • Yetki Belgesi Olmaksızın Bir Markanın Yetkilisi / Servisi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Tercilli Logo Dahil)
 • Yetkilendirildiği kanıtlanmaksızın Elektrik, Su, İnternet, Telefon TL Yükleme gibi online ödeme alan sitelerin tümü
 • Devlet Tarafından Yetkilendirildiği Kanıtlanmaksızın Devlet Kurum Sitesi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Örneğin Vize siteleri, E-devlet siteleri gibi ...)
 • Yüksek kaynak tüketen online oyun yazılımlarının her türü (Metin2, GTA Online gibi)
 • BDDK Lisansı Olmaksızın Kredi Sağlama Vaadi Olan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • BDDK Lisansı Olmaksızın EPİN, UKASH Sanal Para Satış veya Aracılık Hizmeti Sunan Web Sitelerin Tümü
 • T.C.K 132 ve 139 Maddelerini İhlale Yönelik, Üçüncü Şahıslara Ait Ses ve Görüntü Kayıtlarının Saklanması
 • Kredi Kartı Bilgileri, Sürücü Belgesi, Vize, Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı gibi resmi ve özel evrakların saklanması
 • İllegal (Yasa Dışı) Reklam Çalışması Amaçlı Kullanılan Web Siteler, Uygulamaların Tümü ve Bu Çalışmaya Aracı Olarak Sunucu Hizmetlerinin Kullanılması
 • Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin önceden alındığı kanıtlanmaksızın ilaç ve benzeri sağlık ürünü satışı
 • Coin Hesap Uygulamaları, Coin Mining (Coin Madenciliği) Yazılımlarının (Bitcoin, Etherium vb) Tümü
 • Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması, paylaşılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde ÜNALWEB, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
7- FESİH

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada is bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 5 günden fazla devam etmesi halinde, ÜNALWEB hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile is bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5: Müşteri iş bu sözleşme maddelerinin kendisi ile ilgili olan kısımlarından tamamen sorumludur ve yerine getirmeyi taahhüt eder. Yerine getirmemesi durumunda sözleşmenin tek taraflı fesh edileceğini kabul eder.

7.6: ÜNALWEB sağladığı hizmetlerden alt yapısını olumsuz etkileyen veya illegal bir kullanım var olduğunu düşündüğü hizmetleri durdurmak ve sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir. Aynı durum maddelerde belirlenen şartlara uyulmadığında da geçerlidir.

8- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İs bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: ÜNALWEB sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine veya müşteri tarafından kullanım ve iletişim email adresi olarak sisteme kaydetmiş olduğu eposta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda ÜNALWEB kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, İş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için ÜNALWEB 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde ÜNALWEB 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet ortamında ÜNALWEB'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ÜNALWEB gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir yada maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Malatya/Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.